top of page

Eliminasyon Grup

     

       FONKSİYONEL BESLENME AKADEMİSİ

 

 

 

    Online Eliminasyon Grubu Program Anlaşması 

 

      Hoş geldiniz. Programın tarihlerini kapsayan süre boyunca, kendiniz için daha sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı edinmenin yollarını öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümü lütfen okuyunuz ve anlaşılmayan bir konu olursa Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu’nuza (aşağıda kısaca “Koç” olarak geçecektir) sorunuz.

 

Program başlangıç tarihi 08.06.2020 ve bitiş tarihi 12.07. 2020 'dir

 

Bu Anlaşma, Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu(Koç) ve Diyetisyeni ile bu dokümanın sonunda adı belirtilen kişi [Danışan] arasında bugün yapılmıştır. Kaydolmak üzere olduğunuz program aşağıdakilerin hepsini içerecektir:

 

 

Aktif Diyetisyen (A) opsiyonunu seçtiğiniz takdirde;

 

• Program başında Diyetisyen İlker Pazarbaşı ile birebir seans yaparak, kendinize uygun diyet programı,

• Program süresince gruba özel her hafta 1 kez 1 saatlik online eğitim ve bilgilendirme semineri

• Koç tarafından yaşam koşullarında iyileşme ve zindelikle ilgili bilgi paylaşımı, gerekli dokümanlar ve ses kayıtları ile Whatsapp grubu üzerinden günlük iletişim

• Koç tarafından gönderilen alışveriş listeleri, örnek menüler, yemek tarifleri, kitap önerileri ve diğer materyaller.

Klasik Eliminasyon (B) opsiyonunu seçtiğiniz takdirde;

• Fonksiyonel Tıpta genel şartları bildirilmiş Klasik Eliminasyon diyetinin uygulanması

• Koç tarafından yaşam koşullarında iyileşme ve zindelikle ilgili bilgi paylaşımı, gerekli dokümanlar ve ses kayıtları ile Whatsapp grubu üzerinden günlük iletişim

• Koç tarafından gönderilen alışveriş listeleri, örnek menüler, yemek tarifleri, kitap önerileri ve diğer materyaller.

 

 

ÖDEMELER VE PARA İADELERİ

 

Aktif Diyetisyen (A) opsiyonunu seçtiğiniz takdirde;

Programın ücreti 1.200 TL’dir. Ödeme yapıldığında programa kesin kaydınız alınmış olacaktır. Programın başlamasıyla birlikte 1.200 TL toplam ücretin tamamı ödenmelidir.

 

Klasik Eliminasyon (B) opsiyonunu seçtiğiniz takdirde;

 

Programın ücreti 500 TL’dir. Ödeme yapıldığında programa kesin kaydınız alınmış olacaktır. Programın başlamasıyla birlikte 500 TL toplam ücretin tamamı ödenmelidir. Danışanımızın kaydı gerçekleştikten sonra program başlamadan evvel programdan geri çekilmesi durumunda ödediği ücretin tamamı geri iade edilecektir. Ancak programın başlangıç tarihi olan 8 Haziran’dan sonra danışanın herhangi bir nedenle devamsızlık yapması veya programdan çekilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Bu anlaşmayı imzalamış olmakla, bu programın ücretini tam olarak ödemekle yasal olarak yükümlü olursunuz.

 

 

SAĞLIKLA İLGİLİ HİZMETLERDE SORUMLULUĞUN REDDİ

 

Diyetisyen ve Koç, Danışanın program boyunca doktorunu ve diğer sağlık profesyonellerini görmesini, onlardan görüş ve öneriler almaya devam etmesini önerir. Danışan, Programda Koç'un bir doktor veya bir psikolog sıfatıyla hareket etmediğini bilir, program kapsamında maksimum faydayı sağlayabilmek için diyetisyenin önerdiği diyetin çok daha uzun süreli yapılması gerektiğini bilir. Dolayısıyla, Danışan, program süresi içinde Diyetisyen ve Koç'un; herhangi bir hastalığı, durumu veya diğer bir fiziksel veya zihinsel rahatsızlığı teşhis veya tedavi etmekle sorumlu olmadığını bilir.

 

KİŞİSEL SORUMLULUK VE SAĞLIKLA İLGİLİ TAZMİNAT TALEPLERİNDEN İBRA

Danışan, kendi yaşamından ve sağlığından, yanı sıra ailesinin ve çocuklarının (varsa) yaşamından ve sağlığından, ayrıca bu program sırasında ve sonrasında aldığı tüm kararlardan tam olarak sorumlu olduğunu kabul eder. Danışan, programın risklerini, bu riskler Program Koçu ve Diyetisyen tarafından yaratılmış veya ağırlaştırılmış olsun veya olmasın, üstlenir. Danışan, Program Koçu, Diyetisyeni onun varislerini, tereke yöneticilerini, kayyımlarını, temlikte bulunduğu kişileri, çalışanlarını, yöneticilerini, hissedarlarını, eğitmenlerini, ders anlatıcılarını, temsilcilerini, sağlık danışmanlarını ve personelini (hepsi birlikte, İbra Edilenler), Danışanın bu Programa geçmişte veya gelecekte katılmasından dolayı veya programla ilgili başka nedenlerle İbra Edilenlere karşı ileri sürülebileceği herhangi bir ve bütün mali sorumluluklardan, tazminat taleplerinden, dava sebeplerinden, yasal iddialardan, davalardan, para taleplerinden veya diğer her türlü talepten, İbra Edilenlerin ağır ihmali söz konusu olmadıkça, ibra eder.

 

GİZLİLİK

 

Danışan, Koç‘un ve Diyetisyenin program oturumları sırasında aldığı ve verdiği bütün bilgileri gizli tutacağını kabul eder. Ek olarak, Danışan, Koç ve Diyetisyenin, korumalı sağlık bilgilerini, Danışanın yazılı izni olmaksızın başkalarına açıklamasının yasak olduğunu bilir.

 

UYGULANACAK HUKUK, TAHKİM VE SINIRLI TELAFİ YOLLARI

 

Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yorumlanacaktır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün icra edilemez sayılması durumunda, anlaşmanın geriye kalan hükümleri ayrılacak ve tam olarak geçerli olacaktır. Taraflar arasında bu anlaşmadan veya taraflar arasındaki ilişkiyle ilgili başka bir nedenden dolayı bir anlaşmazlık çıkması durumunda, taraflar bu anlaşmazlığın çözümü için hakeme başvuracaklardır. Hakem veya hakemler tarafından verilen karar, bir hukuk mahkemesinde icra edilebilir. Tahkim davası tek bir hakem tarafından görülecektir. Hakem kararıyla Danışan lehine hükmedilebilecek tek telafi yolu, Program Ücretinin Danışana iadesi olacaktır. Yukarıdaki hükmün genelliğini sınırlamaksızın, burada spesifik olarak öngörülmedikçe, sonuçta ortaya çıkan zararlar veya başka kayıplar için Danışana tazminat ödenmesine karar verilemez. Bu Anlaşmanın şartlarını kabul ediyorsanız, aşağıyı imzalayınız. Danışan, bu Anlaşmayı imzalamış olmakla, (1) bu yazılı anlaşmanın bir suretini aldığını, (2) Anlaşmanın içeriğini Program Koçuyla tartışma imkanını bulduğunu ve Anlaşmayı avukatıyla birlikte incelediğini ve (3) Anlaşmanın şartlarına bağlı kalmayı kabul ettiğini doğrular.

 

Diyetisyenin adı ______________ İmza ______________ Tarih ___________

Koçun adı _______________ İmza ______________ Tarih ___________

Danışanın adı _____________________ İmza ______________ Tarih _____________

Lütfen aşağıdaki onay düğmesine tıklayınız

bottom of page